00:00

Mỹ rút 120 quân, khuyến cáo người dân tránh tới Israel

TIN LIÊN QUAN