Mỹ tặng Việt Nam thêm hơn 4 triệu liều vắc-xin Pfizer