Mỹ tổ chức hội nghị thượng đỉnh COVID-19 toàn cầu vào tuần tới