Mỹ yêu cầu nhân viên Đại sứ quán tại Afghanistan làm việc từ xa