NAM ĐỊNH: Dỡ bỏ giãn cách huyện Hải Hậu; quyết tâm giữ vững thành quả chống dịch