NÓNG: Bắt đầu tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ 12-17 tuổi