NÓNG: Đại học đầu tiên ở Hà Nội lên phương án sẵn sàng đón sinh viên trở lại học trực tiếp