NÓNG: Muangthong yêu cầu Văn Lâm trở lại tập cùng CLB, trái lệnh sẽ bị kỷ luật nặng