Nhiều quận ở Hà Nội tạm dừng tiêm vắc-xin Covid-19 cho trẻ