WHO đặt tên cho siêu biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 là Omicron