NÓNG: TP.HCM công bố dự thảo phương án đi lại từ 1/10