Na Uy có nguy cơ trở thành ổ dịch nhiễm Omicron lớn nhất châu Âu