Nam Định: Chi gần 400 tỷ đồng hỗ trợ thiệt hại do dịch tả lợn