Nam Trà My đã có 83 ca test nhanh dương tính Covid-19