Nam bệnh nhân 2985 ở Hà Nội đi ăn ở nhiều quán, tiếp xúc nhiều người

Thứ ba, 04/05/2021 13:09

Thời sự