Nam sinh Bắc Giang tử vong sau tiêm vaccine do sốc phản vệ độ 4