Nam sinh Hà Nội lập kỷ lục điểm số ở Đường lên đỉnh Olympia