Nâng cao tỷ lệ, chất lượng nữ đại biểu dân cử

Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, trong tổng số 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, thì số người ứng cử là phụ nữ chiếm tỷ lệ trên 45%. Thực tế, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14, vai trò quan trọng của các nữ đại biểu Quốc hội đã được khẳng định trong hoạt động lập pháp, ngoại giao nghị viện. Hiện nay, nhiều địa phương đang có các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thứ tư, 05/05/2021 13:33

Thời sự

Hạnh phúc nơi biên cương 13:53

Hạnh phúc nơi biên cương

Chủ nhật, 16/05/2021 | 14:10