Nắng gió thao trường

Xin mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 95, Sư đoàn 2, Quân khu 5.

Thứ năm, 08/04/2021 13:31

Thời sự