Nathan Lee bất ngờ đăng ảnh hiếm bên Hồ Ngọc Hà, lại còn khen ngợi nức nở điều này