Ncovi chính thức bị xóa khỏi kho ứng dụng của Google và Apple