Nga, Mỹ khó tan băng sau hội nghị thượng đỉnh Biden - Putin?