00:00

Nga diễn tập tấn công bằng tên lửa Bastion trên Biển Đen

TIN LIÊN QUAN