Nga khánh thành tượng đài vinh danh các bác sỹ trong đại dịch COVID-19