Nga sẵn sàng cung cấp, chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine cho Việt