00:00

Nga thông báo cắt đứt quan hệ với NATO từ tháng 11

TIN LIÊN QUAN