Nga triển khai 100 tiêm kích và 50 trực thăng tới căn cứ ở Crimea

Thứ bảy, 19/12/2020 21:31

Quân sự