00:00

Nga tuyên bố không công nhận Taliban

TIN LIÊN QUAN