Ngắm lại 3 chàng quân nhân từng khiến chị em 'đổ đứ đừ' ở 'Sao nhập ngũ 2020'