Ngắm mai cổ hơn 100 tuổi được rao giá 2,4 tỉ ở Cần Thơ