Ngắm thật kỹ màn Bamboo walk của Hoàng Thùy ở Bán kết Miss Universe, anti-fan cũng tâm phục