Ngân 98 than thở chuyện gầy béo nhưng phản cảm nhất là chuyện phô trương vòng 1 gây nhức mắt