Ngân hàng đã 'hi sinh' bao nhiêu tiền lãi cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19?