Ngân hàng dựng lều tạm để kiểm đếm 9 bao tải tiền lẻ của cụ ông 81 tuổi

Một cụ ông 81 tuổi chất tiền lẻ đầy 9 chiếc bao tải lớn đem đến ngân hàng để mở tài khoản sau 50 năm dành dụm.

Thứ sáu, 26/02/2021 19:27

Thời sự

Vượt dốc 25:19

Vượt dốc

Thứ tư, 14/04/2021 | 12:59