Ngân sách đã chi 10.900 tỷ đồng hỗ trợ người lao động vượt COVID-19