Ngành công nghiệp tăng trưởng cao nhất trong 4 năm trở lại đây

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 9 tăng 10,2% và 9 tháng tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước (quý I tăng 9,2%; quý II tăng 9,5%; quý III tăng 10,2%). Nhìn chung 9 tháng đầu năm 2019, sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng khá.

Theo báo cáo về tình hình sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm, một điểm dễ nhận thấy là từ đầu năm tới nay, chỉ số sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng tháng sau cao hơn tháng trước. Như tháng đầu tăng 7,9%; 2 tháng tăng 9,2%; 3 tháng tăng 9,2%; 4 tháng tăng 9,1%; 5 tháng tăng 9,5%; 6 tháng tăng 9,4%... đến 9 tháng tăng 9,6%.

Ngành công nghiệp chế biến chế tạo vẫn giữ vai trò dẫn dắt trong sự tăng trưởng của ngành công nghiệp nói chung

Cụ thể từng nhóm ngành cho thấy đều có những chuyển biến và kết quả khả quan: Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP của nhóm ngành công nghiệp chế biến chế tạo 9 tháng tăng 10,8% so với cùng kỳ (quý I tăng 10,1%; quý II tăng 10,7%; quý III tăng 10,8%) .

Một số ngành có chỉ số sản xuất 9 tháng năm 2019 tăng cao so với cùng kỳ năm trước, đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp như: Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng; sản xuất kim loại; khai thác quặng kim loại tăng; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; khai thác than cứng và than non; sản xuất đồ uống.

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 9/2019 tăng 3,9% so với tháng trước và tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2019, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2018 tăng 12,2%).

Như vậy, nhìn chung ngành công nghiệp 9 tháng năm 2019 tăng trưởng cao với tốc độ tăng giá trị tăng thêm đạt 9,56% so với cùng kỳ năm 2018, là mức tăng cao nhất trong 4 năm trở lại đây. Trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò chủ chốt dẫn dắt mức tăng trưởng chung của ngành công nghiệp và toàn nền kinh tế; sản xuất và phân phối điện bảo đảm cung cấp đủ điện cho sản xuất và tiêu dùng của nhân dân; khai khoáng bước đầu có mức tăng nhẹ 2,68% sau nhiều năm liên tiếp giảm.

Ngành khai khoáng khai thác đã vượt mục tiêu đề ra tại kịch bản tăng trưởng nhờ khai thác than, kim loại tăng cao, bù đắp cho sự sụt giảm của khai thác dầu thô. (Quý III tăng 4,5% và 9 tháng tăng 2,68%, trong khi mục tiêu đặt ra là quý III giảm 5,2% và 9 tháng giảm 4,05%).

Ngành điện sản xuất, cung ứng và phân phối điện theo kế hoạch, vận hành hệ thống điện an toàn, linh hoạt, kịp thời, về mức tăng trưởng vượt mục tiêu đề ra, tăng trưởng 10,7% trong 9 tháng đầu năm 2019 (mục tiêu là 10,23%).

Ngành công nghiệp chế biến chế tạo đạt thấp hơn mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 01/NQ-CP, chỉ tăng 11,37% trong 9 tháng đầu năm (mục tiêu là 12,63%) và thấp hơn so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 12,9%). Tuy nhiên vẫn là điểm sáng, đóng góp chính vào tăng trưởng của khu vực công nghiệp và tăng trưởng của toàn nền kinh tế.

Theo Nguyễn Hưng/Petrotimes Link Gốc:           Copy Link
https://petrotimes.vn/nganh-cong-nghiep-tang-truong-cao-nhat-trong-4-nam-tro-lai-day-552174.html

Tags: Tăng trưởng  |  Công nghiệp  |  sản xuất  |  mục tiêu  |  chế biến  |  chế tạo  |  khai thác  |  Quý III  |  khai khoáng  |  nhìn chung