Ngày 14/10 cả nước có 3.092 ca Covid-19, TPHCM dưới 1.000 ca