Ngày 17/10, Hà Nội có 15 ca Covid-19 đã được cách ly