Ngày 17/9, cả nước thêm 11.521 ca nhiễm, 212 ca Covid-19 tử vong