Ngày 23/10, Hà Nội thêm 4 ca mắc Covid-19, 1 ca ngoài cộng đồng