Ngày 23/9 thêm 9.472 ca Covid-19, giảm 2.060 ca so với hôm qua