Ngày 25/7, 3 triệu liều vaccine Moderna sẽ về Việt Nam