Ngày 25/9 Hà Nội có số ca Covid-19 thấp nhất trong vòng 1 tháng qua