Ngày 27/11, có thêm 13.063 ca COVID-19, một tỉnh bổ sung 3.004 ca mắc