Ngày 3/12, cả nước ghi nhận 13.670 ca nhiễm mới Covid-19