Ngày 5/8, Quỹ vaccine phòng COVID-19 đã nhận được 8.458 tỷ đồng