Ngày 7/12 cả nước có 13.840 ca Covid-19 mới, TPHCM dưới 1.000 ca