Ngày 8/3, Việt Nam tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân