Ngày đầu làm chiến sĩ tại Trung đoàn Gia Định

Tại Trung đoàn Gia Định (Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh), đội ngũ cán bộ đơn vị luôn gương mẫu, gần gũi động viên, hướng dẫn chiến sĩ mới học tập truyền thống, động tác điều lệnh, giúp họ nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân đội.

Phóng viên Báo Điện tử Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu với bạn đọc một số hình ảnh hoạt động của chiến sĩ mới ở Trung đoàn Gia Định.

 Cán bộ Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Gia Định hướng dẫn chiến sĩ mới gấp nội vụ. 

Cán bộ Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Gia Định hướng dẫn chiến sĩ mới tập thể dục.

Cán bộ Đại đội 9, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Gia Định hướng dẫn chiến sĩ mới tập động tác chào.

Chiến sĩ mới Đại đội 10, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn Gia Định học mang đeo treo súng. 

 Vui văn nghệ trên bãi tập.

Chiến sĩ mới chăm sóc cảnh quan môi trường trong đơn vị. 

Theo NGUYỄN DUY HIỂN (thực hiện)/Quân đội Nhân dân Link Gốc:           Copy Link
https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/ngay-dau-lam-chien-si-tai-trung-doan-gia-dinh-653374

Tags: Trung đoàn Gia Định  |  chiến sĩ mới