Ngày đầu tiên Đà Nẵng không có ca mắc Covid-19, sau hơn 45 ngày thực hiện chỉ thị 16